Sales and Business Development Specialist

Bij Aziobot geloven we dat onze robotoplossingen de schoonmaakindustrie zullen ontwrichten. Daarom zijn we op zoek naar een gekwalificeerde specialist in verkoop en bedrijfsontwikkeling om ons te helpen onze doelstellingen inzake klantenwerving en inkomstengroei te bereiken door onze startup competitief en innovatief te houden.

Onze ideale verkoopspecialist heeft diepgaande kennis van en ervaring met het verkoop proces. Daarnaast blinkt hij/zij uit in het genereren van leads, het opbouwen van relaties en het sluiten van deals. We zijn op zoek naar een snelle leerling met sterke onderhandelingsvaardigheden en iemand die anderen goed kan inspireren. De rol vereist een leider met een scherpe geest en het vermogen om verkopers te coachen, te adviseren, te motiveren of te vervangen om zo een krachtig verkoopteam te creëren en te behouden.

Functiebeschrijving

 • Vertegenwoordig ons bedrijf, met een uitgebreid begrip van ons aanbod.
 • De behoeften van de consument onderzoeken en vaststellen hoe onze oplossingen daaraan voldoen.
 • Huur, train, motiveer en adviseer een team van verkoopmedewerkers.
 • Bereik bedrijfsdoelstellingen door effectieve planning, het stellen van verkoopdoelstellingen, het analyseren van prestatiegegevens en het projecteren van toekomstige prestaties.
 • Voortdurend ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het inhuren en trainen van vaardigheden, terwijl je ervoor zorgt dat het team effectieve verkooptactieken gebruikt om de omzetdoelstellingen te halen.
 • Creëer en voer een strategisch verkoop- en marketingplan uit dat het klantenbestand uitbreidt en het wereldwijde bereik vergroot.
 • Ontmoet potentiële klanten en laat relaties groeien door de behoeftes van de klant te begrijpen.
 • Het werven van verkopers, vastleggen van doelstellingen, trainen en coachen en bewaken van de prestaties om ervoor te zorgen dat de toegewezen taken en verantwoordelijkheden worden uitgevoerd.
 • Het identificeren van kennishiaten binnen het team en het ontwikkelen van een plan om deze te vervullen.

Vaardigheden en kwalificaties

 • Bachelorsdiploma/masterdiploma in marketing, bedrijfskunde of een relevant vakgebied.
 • Uitstekende communicatieve, interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden.
 • Vloeiend in Engels en Nederlands.
 • Uitstekend leiderschapsvermogen
 • Mogelijkheid om ten minste 20% van de tijd te reizen. Rijbewijs is een must

————————————————————————————————————–

At Aziobot, we believe that our robotics solutions will disrupt the cleaning industry. For that, we are seeking a qualified sales and business development specialist to help us meet our customer acquisition and revenue growth targets by keeping our startup competitive and innovative. Our ideal sales specialist has in-depth knowledge of and experience with the sales process, excelling at lead generation, relationship building, and closing deals. We’re seeking a quick learner with strong negotiating skills, and someone with a track record of success who can inspire the same in others. The role demands a leader with a sharp mind and the ability to coach, advise, motivate, or replace sales representatives to create and maintain a high-performance sales force.

Job Description:

 • Represent our company, with a comprehensive understanding of our offerings
 • Research consumer needs and identify how our solutions meet them
 • Hire, train, motivate and advise a team of sales representatives
 • Achieve company objectives through effective planning, setting sales goals, analyzing performance data, and projecting future performance.
 • Continuously develop personal leadership, hiring, and training skills while ensuring the team is using effective sales tactics to meet revenue objectives.
 • Create and execute a strategic sales and marketing plan that expands the customer base and extends global reach
 • Meet with potential clients and grow long-lasting relationships by understanding their needs
 • Recruit salespeople, set objectives, train and coach, and monitor performance ensuring assigned tasks and responsibilities are fulfilled
 • Identify knowledge gaps within the team and develop a plan to fulfill them

Skills and Qualifications

 • Bachelor’s/Master’s degree in marketing or business administration or relevant field
 • Excellent communication, interpersonal, and organizational skills
 • Fluent in English and Nederlands
 • Superb leadership ability
 • Ability to travel at least 20% of the time. Driving license is a must.
Job Type: Full Time
Job Location: eindhoven

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx